previous arrow
next arrow
Slider

درباره ما

شرکت کشت وصنعت محصولات کازرون در سسال 1371 با هدف تولید فرآورده های طبیعی تاسیس گردید. از سال 1378این شرکت تصمیم به تولید انواع اسانس ها و داروهای گیاهی وفراورده هایی با تکنولوژی بالا به عنوان اهداف شرکت تعیین گردید. در این راستا سیستم های تقطیر مدرن، تهیه و راه اندازی گردید تا در گام اول، اسانس های گیاهی با کیفیت مطلوب به عنوان مواد مؤثره در صنعت غذا و تولید عرضه گردد.در گام دوم تولید انواع مکمل ها، لوسیون ها و فرآورده های بهداشتی با منشأ گیاهی، هدف اصلی این شرکت لحاظ گردید. و در این راستا نام شرکت از کشت و صنعت محصولات کازرون به EDP(ایده داروی پارس) تغییر یافت.

محصولات ما

تماس با ما