درباره ما

شرکت کشت وصنعت محصولات کازرون در سال 1371 با هدف تولید فرآورده های طبیعی تاسیس گردید. از سال 1378این شرکت تصمیم به تولید انواع اسانس ها و داروهای گیاهی وفراورده هایی با تکنولوژی بالا به عنوان اهداف شرکت تعیین گردید. در این راستا سیستم های تقطیر مدرن، تهیه و راه اندازی گردید تا در گام اول، اسانس های گیاهی با کیفیت مطلوب به عنوان مواد مؤثره در صنعت غذا و تولید عرضه گردد.در گام دوم تولید انواع مکمل ها، لوسیون ها و فرآورده های بهداشتی با منشأ گیاهی، هدف اصلی این شرکت لحاظ گردید. و در این راستا نام شرکت از کشت و صنعت محصولات کازرون به EDP(ایده داروی پارس) تغییر یافت.

محصولات ما

تماس با ما