شرکت کشت وصنعت محصولات کازرون در سال 1371با هدف تولید انواع عرقیات گیاهی تاسیس گردید. از سال 1378این شرکت تصمیم به تولید انواع اسانس ها و داروهای گیاهی وفراورده هایی با تکنولوژی بالا به عنوان اهداف شرکت تعیین گردید. در این راستا سیستم های تقطیر مدرن، تهیه و راه اندازی گردید تا در گام اول، اسانس های گیاهی با کیفیت مطلوب به عنوان مواد مؤثره در صنعت غذا و تولید عرضه گردد.در گام دوم تولید انواع مکمل ها، لوسیون ها و فرآورده های بهداشتی با منشأ گیاهی، هدف اصلی این شرکت لحاظ گردید. و در این راستا نام شرکت از کشت و صنعت محصولات کازرون به EDP(ایده داروی پارس) تغییر یافت. این شرکت در زمینی به مساحت 11000متر مربع و زیر بنایی به مساحت 3000متر مربع در استان فارس، شهرستان کازرون واقع گردیده است،و با سرمایه گذاری 1.5میلیون دلاری زمینه اشتغال مستقیم 30نیروی متخصص و نیمه متخصص را فراهم نموده است. مدیریت شرکت بر این باور است که با راه اندازی خطوط جدید تولیدی میزان اشتغال حداقل به 35نفر افزایش خواهد یافت.