• آدرس کارخانه : استان فارس ، کازرون ، کلیومتر ۱۲ جاده شاپور ، شرکت ایده داروی پارس(کشت و صنعت محصولات کازرون سابق)
  • صندوق پستی: ۱۵۵-۷۳۱۷۵
  • آدرس دفتر مرکزی: تهران ، خیابان ستارخان ، قبل از میدان توحید ، خیابان کوثر یکم ، پلاک ۱۴ ، واحد ۳
  • کد پستی: ۱۴۵۷۷۸۷۷۴۴
  • ۰۷۱۴۲۳۷۵۵۲۵-۶ (کارخانه)
  • ۰۷۱۴۲۳۷۵۹۱۷ (فکس کارخانه)
  • ۰۲۱۶۶۹۳۹۳۹۹ (دفتر مرکزی)
  • Tahura_kazeroon@yahoo.com

تماس با ما